top of page

    Forretningsvilkår   

OPPDRAGSBEKREFTELSE

 

Som medlem av Advokatforeningen er Advokatfirmaet Herstad AS pålagt å gi våre klienter skriftlig bekreftelse ved nye oppdrag. Formålet med oppdragsbekreftelsen er blant annet at den som oppsøker advokat, skal få bedre oversikt over hva oppdraget kan komme til å koste. Pålagt skriftlig oppdragsbekreftelse er derfor et viktig tiltak for å forebygge misforståelser og redusere antallet klagesaker. Det er gjort unntak fra denne plikten blant annet for mindre saker der det vil være uforholdsmessig i forhold til oppdragets omfang å utarbeide slik bekreftelse.

 

Oppdragsbekreftelsen vil bli gitt samtidig med oppstart eller snarest mulig deretter. Der arbeidet må igangsettes umiddelbart vil bekreftelse på at arbeid igangsettes sendes per e-post. De forretningsmessige vilkårene for oppdraget fremgår av den skriftlige oppdragsbekreftelsen og Advokatfirmaet Herstad AS’ generelle oppdragsvilkår.

Klikk her for PDF over alle forretningsvilkår

Klikk her for PDF over personvernerklæring

bottom of page