top of page

    Priser    

Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget.

 

Våre veiledende timesatser er fra kr 1850 til 2500 kroner inklusive merverdiavgift. Dersom vi gir et estimat på vårt honorar skal ikke dette betraktes som en øvre beløpsbegrensning eller en fastprisavtale.

 

I tillegg til salær må klienter dekke de utgifter advokaten har hatt eller vil få under gjennomføringen av oppdraget. Dette kan for eksempel være gjelde utgifter til blant annet; kopiering, reise- og oppholdsutgifter, reisefravær, utgifter til sakkyndige, utgifter til meddommere, tinglysningsgebyr og rettsgebyr mv. Eventuelle tilkjente sakskostnader eller forsikringsdekninger reduserer ikke klientens ansvar for advokatens salær og andre utgifter.

bottom of page