top of page

    Tjenester   

Advokatfirmaet Herstad AS tilbyr juridisk rådgivning og bistand til privatpersoner, firmaer og offentlige organer. Vi påtar oss også oppdrag som forsvarere og bistandsadvokater og innenfor familie- og barnevernssaker. Vi tilbyr også eiendomsmegling, se egen informasjon om dette.

 • Bolig- og husleierett

 • Erstatningsrett

 • Familie / arv / skifte

 • Fast eiendoms rettsforhold

 • Forbrukerrett

 • Forretningsjus

 • Forvaltningsrett

 • Strafferett

 • Arbeidsrett

 • Panterett, kausjons- og garantirett

 • Plan- og bygningsrett

 • Konkurs og gjeldsforhandling

 • Tvangssalg

 • Barne- og barnevernsrett

bottom of page