top of page

   Om oss   

Advokatfirmaet Herstad AS består av advokat Jens Bernhard Herstad og sekretær/meglerassistent Linn-Therese Lillevik.

 

Firmaet tilbyr juridisk rådgivning til privatpersoner, bedrifter og det offentlige innenfor de fleste juridiske fagområder.

Portrettfoto av Advokat Jens Bernhard Herstad
Paragraf Herstad Logo

Advokat Jens Bernhard Herstad

 

Jens Bernhard Herstad har jobbet som advokat siden firmaet ble etablert i 2016. Han har tidligere jobbet i Finnmarkssykehuset og som politiadvokat i Finnmark politidistrikt i flere år.

 

Han jobber med et bredt spekter av sakstyper og bistår privatpersoner, næringsdrivende og offentlige organer i ulike spørsmål. Han oppnevnes som bostyrer i konkurs- og dødsbo, og som medhjelper for tingretten i forbindelse med tvangssalg av eiendom.

 

Fra januar 2023 er han fast forsvarer ved tingretten og ved Hålogaland lagmannsrett.

 

Jens har også særskilt tillatelse til å drive eiendomsmegling, og jobber både med hele salgsprosesser («full pakke») og med utforming av kontrakt etc når kjøper og selger har inngått avtale på egenhånd, og trenger hjelp med papirarbeidet.

Portrettfoto av sekretær Linn-Therese Lillevik

Sekretær Linn-Therese Lillevik

 

Linn-Therese Lillevik er sekretær og meglerassistent, og er den som holder orden på alt på kontoret!

 

Hun har godkjenning som medhjelper og oppgjørsmedhjelper ved eiendomsoppdrag i henhold til krav fra Finanstilsynet.

 

Linn jobber også mye med tvangssalg og regnskapsføring.

bottom of page