top of page
Advokatfirmaet
Herstad AS


Besøksadresse:
Rådhusgata 4,
9900 Kirkenes


Postadresse:
PB 19, 9915 Kirkenes

Sentralbord:
78 99 11 70
Epost: post@advoh.no


Orgnr: 917 472 270 MVA

to About

   Om oss   

Advokatfirmaet Herstad AS består av advokat Jens Bernhard Herstad og sekretær/meglerassistent Linn-Therese Lillevik.

 

Firmaet tilbyr juridisk rådgivning til privatpersoner, bedrifter og det offentlige innenfor de fleste juridiske fagområder.

Advokat Jens Bernhard Herstad

 

Jens Bernhard Herstad har jobbet som advokat siden firmaet ble etablert i 2016. Han har tidligere jobbet i Finnmarkssykehuset og som politiadvokat i Finnmark politidistrikt i flere år.

 

Han jobber med et bredt spekter av sakstyper og bistår privatpersoner, næringsdrivende og offentlige organer i ulike spørsmål. Han oppnevnes som bostyrer i konkurs- og dødsbo, og som medhjelper for tingretten i forbindelse med tvangssalg av eiendom.

 

Fra januar 2023 er han fast forsvarer ved tingretten og ved Hålogaland lagmannsrett.

 

Jens har også særskilt tillatelse til å drive eiendomsmegling, og jobber både med hele salgsprosesser («full pakke») og med utforming av kontrakt etc når kjøper og selger har inngått avtale på egenhånd, og trenger hjelp med papirarbeidet.

linnL.jpg

Sekretær Linn-Therese Lillevik

 

Linn-Therese Lillevik er sekretær og meglerassistent, og er den som holder orden på alt på kontoret!

 

Hun har godkjenning som medhjelper og oppgjørsmedhjelper ved eiendomsoppdrag i henhold til krav fra Finanstilsynet.

 

Linn jobber også mye med tvangssalg og regnskapsføring.

to Services

    Tjenester   

Advokatfirmaet Herstad AS tilbyr juridisk rådgivning og bistand til privatpersoner, firmaer og offentlige organer. Vi påtar oss også oppdrag som forsvarere og bistandsadvokater og innenfor familie- og barnevernssaker. Vi tilbyr også eiendomsmegling, se egen informasjon om dette.

 • Bolig- og husleierett

 • Erstatningsrett

 • Familie / arv / skifte

 • Fast eiendoms rettsforhold

 • Forbrukerrett

 • Forretningsjus

 • Forsikringsrett

 • Forvaltningsrett

 • Barne- og barnevernsrett

 • Strafferett

 • Trygderett

 • Arbeidsrett

 • Personskadeerstatning

 • Panterett, kausjons- og garantirett

 • Plan- og bygningsrett

 • Konkurs og gjeldsforhandling

 • Tvangssalg

Eiendomsmegling

  Eiendomsmegling  

Vi tilbyr eiendomsmegling til konkurransedyktige priser. Ta kontakt for tilbud!

 

​Vi påtar oss både salgsprosessen fra A til Å, og gjennomføring av oppgjør der kjøper og selger har funnet hverandre på forhånd og ønsker bistand med dokumenter etc ved salget. Normalt krever banker at oppgjør gjøres av advokat/eiendomsmegler.

 

Fra oktober 2019 er Advokatfirmaet Herstad AS leverandør av eiendomsmeglingstjenester til Sør-Varanger kommune. 

to Work

    Forretningsvilkår   

OPPDRAGSBEKREFTELSE

 

Som medlem av Advokatforeningen er Advokatfirmaet Herstad AS pålagt å gi våre klienter skriftlig bekreftelse ved nye oppdrag. Formålet med oppdragsbekreftelsen er blant annet at den som oppsøker advokat, skal få bedre oversikt over hva oppdraget kan komme til å koste. Pålagt skriftlig oppdragsbekreftelse er derfor et viktig tiltak for å forebygge misforståelser og redusere antallet klagesaker. Det er gjort unntak fra denne plikten blant annet for mindre saker der det vil være uforholdsmessig i forhold til oppdragets omfang å utarbeide slik bekreftelse.

 

Oppdragsbekreftelsen vil bli gitt samtidig med oppstart eller snarest mulig deretter. Der arbeidet må igangsettes umiddelbart vil bekreftelse på at arbeid igangsettes sendes per e-post. De forretningsmessige vilkårene for oppdraget fremgår av den skriftlige oppdragsbekreftelsen og Advokatfirmaet Herstad AS’ generelle oppdragsvilkår.

Klikk her for PDF over alle forretningsvilkår

Klikk her for PDF over personvernerklæring

    Priser    

Priser

Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget.

 

Våre veiledende timesatser er fra kr 1850 til 2500 kroner inklusive merverdiavgift. Dersom vi gir et estimat på vårt honorar skal ikke dette betraktes som en øvre beløpsbegrensning eller en fastprisavtale.

 

I tillegg til salær må klienter dekke de utgifter advokaten har hatt eller vil få under gjennomføringen av oppdraget. Dette kan for eksempel være gjelde utgifter til blant annet; kopiering, reise- og oppholdsutgifter, reisefravær, utgifter til sakkyndige, utgifter til meddommere, tinglysningsgebyr og rettsgebyr mv. Eventuelle tilkjente sakskostnader eller forsikringsdekninger reduserer ikke klientens ansvar for advokatens salær og andre utgifter.

    Kontaktinfo   

Kontakt

Besøksadresse:

Rådhusgata 4, 9900 Kirkenes
epost: post@advoh.no

Sentralbord: 78 99 11 70

Jens Bernhard Herstad

Advokat

epost: herstad@advoh.no

mobil: 909 99 439

Linn-Therese Lillevik

Sekretær/meglerassistent

Epost: post@advoh.no

Tlf: 78 99 11 70

bottom of page