Advokatfirmaet
Herstad AS


Besøksadresse:
Rådhusgata 4,
9900 Kirkenes


Postadresse:
PB 19, 9915 Kirkenes

Sentralbord:
78 99 11 70
Epost: post@advoh.no


Orgnr: 917 472 270 MVA

 

   Om oss   

Advokatfirmaet Herstad AS består av advokat Jens Bernhard Herstad. Jens har jobbet i over 5 år som politiadvokat i Østfinnmark/Finnmark politidistrikt.

Advokat Jens Bernhard Herstad

 

Advokat Jens Bernhard Herstad har jobbet som advokat siden firmaet ble etablert i 2016. Han jobber med strafferett som forsvarer og bistandsadvokat, og bistår også privatpersoner og næringsdrivende i ulike spørsmål. Han har tidligere jobbet for Helse Finnmark (Finnmarkssykehuset) og som politiadvokat i Finnmark politidistrikt.

 

Både Herstad og Celius har særskilt godkjenning for å drive eiendomsmegling.

Stine-1.jpg

Advokat Stine Celius (Permisjon)

 

Advokat Stine Celius jobbet som advokat i Tromsø før hun begynte i Advokatfirmaet Herstad AS i 2018. Hun har bakgrunn fra Statens Vegvesen som anskaffelseskoordinator/juridisk rådgiver, og som advokatfullmektig i Sykehusinnkjøp HF. Hun har spesialfag i arbeidsrett, barnerett, barnevern, entrepriserett og offentlige anskaffelser. Hun bistår privatpersoner og næringsliv i ulike spørsmål, og jobber også innenfor strafferett, da særlig som bistandsadvokat.

Sekretær Anette Tjelde

Anette Tjelde er vår sekretær og meglerassistent, og er den du møter når du ringer oss eller kommer innom kontoret. Hun er sentral i den daglige driften av kontoret, og jobber også med eiendomsmegling. 

 

    Tjenester   

Advokatfirmaet Herstad AS tilbyr juridisk rådgivning og bistand til privatpersoner, firmaer og offentlige organer. Vi påtar oss også oppdrag som forsvarere og bistandsadvokater og innenfor familie- og barnevernssaker. Vi tilbyr også eiendomsmegling, se egen informasjon om dette.

 • Bolig- og husleierett

 • Erstatningsrett

 • Familie / arv / skifte

 • Fast eiendoms rettsforhold

 • Forbrukerrett

 • Forretningsjus

 • Forsikringsrett

 • Forvaltningsrett

 • Barne- og barnevernsrett

 • Strafferett

 • Trygderett

 • Arbeidsrett

 • Personskadeerstatning

 • Panterett, kausjons- og garantirett

 • Plan- og bygningsrett

 • Konkurs og gjeldsforhandling

 • Tvangssalg

 

  Eiendomsmegling  

Vi tilbyr eiendomsmegling til konkurransedyktige priser. Ta kontakt for tilbud!

 

​Vi påtar oss både salgsprosessen fra A til Å, og gjennomføring av oppgjør der kjøper og selger har funnet hverandre på forhånd og ønsker bistand med dokumenter etc ved salget. Normalt krever banker at oppgjør gjøres av advokat/eiendomsmegler.

 

Fra oktober 2019 er Advokatfirmaet Herstad AS leverandør av eiendomsmeglingstjenester til Sør-Varanger kommune. 

 

    Forretningsvilkår   

OPPDRAGSBEKREFTELSE

Som medlem av Advokatforeningen er Advokatfirmaet Herstad AS pålagt å gi våre klienter skriftlig bekreftelse ved nye oppdrag. Formålet med oppdragsbekreftelsen er blant annet at den som oppsøker advokat, skal få bedre oversikt over hva oppdraget kan komme til å koste. Pålagt skriftlig oppdragsbekreftelse er derfor et viktig tiltak for å forebygge misforståelser og redusere antallet klagesaker.

 

Oppdragsbekreftelsen vil bli gitt samtidig med oppstart eller snarest mulig deretter. Der arbeidet må igangsettes umiddelbart vil bekreftelse på at arbeid igangsettes sendes per e-post. De forretningsmessige vilkårene for oppdraget fremgår av den skriftlige oppdragsbekreftelsen og Advokatfirmaet Herstad AS’ generelle oppdragsvilkår.

Klikk her for PDF over alle forretningsvilkår

Klikk her for PDF over personvernerklæring

    Priser    

 

Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget.

 

Våre veiledende timesatser er fra kr 1 450 til 2 000 kroner. I tillegg kommer merverdiavgift med 25 %. Dersom vi gir et estimat på vårt honorar skal ikke dette betraktes som en øvre beløpsbegrensning eller en fastprisavtale.

 

I tillegg til salær må klienter dekke de utgifter advokaten har hatt eller vil få under gjennomføringen av oppdraget. Dette kan for eksempel være gjelde utgifter til blant annet; kopiering, reise- og oppholdsutgifter, reisefravær, utgifter til sakkyndige, utgifter til meddommere, tinglysningsgebyr og rettsgebyr mv.

    Kontaktinfo   

 

Besøksadresse:

Rådhusgata 4, 9900 Kirkenes
epost: post@advoh.no

Sentralbord: 78 99 11 70

Jens Bernhard Herstad

Advokat

epost: herstad@advoh.no

mobil: 909 99 439

Anette Tjelde

Sekretær/megler assistent

epost: tjelde@advoh.no

tlf: 78 99 11 70